Bèta Ratio 5000

Voor het bepalen van de nauwkeurigheid van een filterkaars die deeltjes uit vloeistoffen verwijdert, passen de meeste filterfabrikanten de internationaal geaccepteerde OSU-F2 “modified single pass” testmethode toe. De nauwkeurigheid van een filterkaars bij een specifiek microngetal drukt men meestal uit in een Bèta Ratio waarde. Gerenommeerde filterfabrikanten zullen kwaliteitsfilters leveren met een hoge nauwkeurigheid en streven naar een Bèta Ratio 5000 waarde of hoger. Met een Bèta Ratio 5000 waarde wordt aangegeven dat 1 op de 5000 deeltjes van een bepaalde grootte het filterelement (mogelijk) passeert.

Een filterkaars met een Bèta Ratio 5000 waarde duidt men vaak aan met de term “absoluut” . De term “absoluut” heeft echter geen wettelijke bescherming en wordt daardoor vaak misbruikt om een minder nauwkeurig en goedkoper (nominaal) filterelement op te waarderen.

Een andere wijze om een minder nauwkeurig filterelement of filterkaars op te waarderen is door de efficiëntie in procenten te vermelden, met twee decimalen achter de komma. De tabel “Particle Removal efficiency” maakt het grote verschil zichtbaar indien Bèta Ratio van en filterkaars wordt vergeleken met de procentuele aanduiding.

De tabel hieronder toont de verschillen in efficiëntie van een 10 micron filterelement met betrekking tot deeltjes van verschillende afmetingen. Het verschil tussen een deeltje van 10 en 9 micron, bij gebruik van een 10 micron filterkaars is als volgt;

  1. Uitgedrukt in procenten, is het verschil tussen 99,98 % – 99,94 % = slechts 0,04 %
  2. Uitgedrukt in Bèta Ratio, is het verschil zeer aanzienlijk, 5000 – 1701 = 3299 wat neerkomt op een prestatieverschil van 65,98 %

Particle Removal Efficiency – 10 micron filter cartridge:

Size Range (microns)Bèta Ratio %Efficiency
2.0 – 3. 02596.10
3.0 – 4.04397.67
4.0 – 5.07198.58
5.0 – 6.011799.15
6.0 – 7.019599.49
7.0 – 8.034299.71
8.0 – 9.070299.86
9.0 – 10 .0170199.94
10. 0 – 11.0500099.98
11.0 – 12.01000099.99
12.0 – 15.0>10000>99.99
15.0 – 20.0>10000>99.99
25.0 – 30.0>10000>99.99
>30.0>10000>99.99

Voorbeelden van Bèta Ratio 5000 filterkaarsen, brochures: Klearfilter, Polyfilter Plus, Pleatfil PFR, Pleatfil PGP, High Flow Pleatfil.