Privacyverklaring Techno Filter B.V.

Contactgegevens:
Johan Enschedeweg 72, 1422 DR Uithoorn | +31 297 524 131 | info@technofilter.eu
www.technofilter.eu
KvK nummer 54868718 | BTW nummer NL 851471559B01

ZAKELIJKE CONTACTEN
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van zakelijke relaties, klanten en
leveranciers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt en/of die wij ontvangen hebben doordat u gebruik maakt van onze diensten, zullen verzamelen en gebruiken. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen onze producten dienen te voldoen, te kunnen factureren en op een efficiënte wijze met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst en indien dit voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Bent u een (potentiële) leverancier van ons, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen bepaalde producten dienen te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen, met u op een efficiënte wijze te kunnen communiceren over deze aanvragen en bestellingen en indien dit voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening en doen dit in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@technofilter.eu.

COOKIES EN ANALYTICS

Om onze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Met Google Analytics wordt bijgehouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Techno Filter bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet geregistreerd en uw IP-adres wordt geanonimiseerd.