Filterkaars voor bacteriën

Bacteriefilter

Dit type filterkaars ( 0,01 – 1,2 micron) is specifiek ontworpen om bacteriën uit vloeistof of gas te verwijderen.

Afhankelijk van de toepassing en chemische bestendigheid past men een hydrofiel of een hydrofoob membraan toe.

Fabrikanten bepalen de bacterie retentie door het filtermembraan bloot te stellen aan een extreme hoeveelheid van een specifieke bacterie ( LRV > 7 ). De retentie van bijvoorbeeld een 0,2 micron filterkaars wordt gevalideerd met de bacterie Brevundimonas diminuta.

De bacteriefilters die wij leveren zijn uitgebreid gevalideerd, iedere filterkaars is voorzien van een batchnummer, hierdoor volledig traceerbaar, en voldoet daardoor aan zeer hoge eisen waaronder die van de farmaceutische, elektronische, voedings- en drankenindustrie. Voorafgaand aan en tijdens productie vinden diverse controles plaats. Bij de eindcontrole wordt elke filterkaars getest op “Bubble Point” waarna deze wordt gedroogd en individueel verpakt. Deze eindcontrole wordt door sommige fabrikanten gedeeltelijk of geheel achterwege gelaten, waardoor zij flink op productiekosten besparen.

Toepassingen:

Afhankelijk van de gekozen filterfijnheid is Biofil bijzonder geschikt voor het verwijderen van bacteriën uit water en diverse oplossingen. Brochure: Biofil II, Biofil Plus, Biofil Jr.

Vinofil is specifiek ontwikkeld voor het filteren van wijnen. Brochure: Vinofil.

Fluorofil en Ventafil zijn bijzonder geschikt voor het bacterievrij filteren van gassen waaronder kooldioxide en het be- en ontluchten van buffertanks en beluchten van autoclaven.

Brochures: Fluorofil Plus, Ventafil, Fluorofil Junior

Naast brochures zijn validatiegidsen beschikbaar, hierin zijn de specificaties en testmethoden in detail vastgelegd.

Voor bacteriefilters adviseren wij een filterhuis in sanitaire uitvoering:

Filterkaarshuis sanitair RVS